herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Formularze elektroniczne na ePUAP

Lista dostępnych formularzy elektroniczych.

Warunki korzystania

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji.

  1. W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP, konieczne jest założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  2. Aby poprawnie przeprowadzić instalację konta należy zapoznać się z pomocą oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji

Szczegóły dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy opisane są w poradniku interesanta

Wpisz nazwę formularza, której szukasz

Nazwa usługi
Deklaracja na podatek leśny Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek rolny Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gospodarka komunalna
Informacja w sprawie podatku leśnego Podatki i opłaty lokalne
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Informacja w sprawie podatku rolnego Podatki i opłaty lokalne
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o pozwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny. Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o wydanie i rejestrację dziennika budowy. Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla rolników dot. pod. leśnego, rolnego, nieruchomości Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o zmianę adresu do korespondencji lub zamieszkania Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wycinka drzew i krzewów - zezwolenia Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych Podatki i opłaty lokalne
Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne