herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o wydanie karty wędkarskiej
Zaświadczenie o złożeniu egzaminu o znajomości przepisów w zakresie ochrony i połowu ryb wydane przez Komisję Egzaminacyjna powołaną przez Polski Związek Wędkarski,
Aktualne zdjęcie legitymacyjne

Opłaty

10 zł

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje, uwagi


Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie kart wędkarskich.