herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne

Wymagane dokumenty

wniosek

Opłaty

17 zł

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.  Na podstawie art. 20 ustawy o rybactwie śródlądowym, osoby pełnoletnie rejestrują sprzęt pływający (łodzie wiosłowe, pontony, kajaki) na podstawie złożonego wniosku o zarejestrowanie sprzętu pływającego. Na potwierdzenie o zarejestrowania sprzętu wydaje się stosowne zaświadczenie.