herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne

Wymagane dokumenty

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Opłaty

brak opłat

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje, uwagi

Dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej