herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy

Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Dowód potwierdzający nabycie spadku.

Opłaty

21 zł

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1726)

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa ta umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy. Usługę można zrealizować w wersji elektronicznej lub w formie pisemnej składając wniosek bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.