Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Formularze elektroniczne

Typ Nazwa usługi Katagoria
Deklaracja na podatek leśny Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek rolny Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gospodarka komunalna
Informacja w sprawie podatku leśnego Podatki i opłaty lokalne
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Informacja w sprawie podatku rolnego Podatki i opłaty lokalne
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o pozwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny. Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o wydanie i rejestrację dziennika budowy. Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla rolników dot. pod. leśnego, rolnego, nieruchomości Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o zmianę adresu do korespondencji lub zamieszkania Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wycinka drzew i krzewów - zezwolenia Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych Podatki i opłaty lokalne
Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne