Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Deklaracja na podatek leśny Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek rolny Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gospodarka komunalna
Informacja w sprawie podatku leśnego Podatki i opłaty lokalne
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Informacja w sprawie podatku rolnego Podatki i opłaty lokalne
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Przyjmowanie zgłoszeń od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Uzyskanie zgody na używanie herbu Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o pozwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny. Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o wydanie i rejestrację dziennika budowy. Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla rolników dot. pod. leśnego, rolnego, nieruchomości Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wniosek o zmianę adresu do korespondencji lub zamieszkania Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wpis (skreślenie wpisu), zmiana danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej Ogólne sprawy urzędowe
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności Gospodarka komunalna
Wycinka drzew i krzewów - zezwolenia Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wydanie decyzji o bonifikacie od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz Skarbu Państwa, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe Nieruchomości, dzierżawa
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych Podatki i opłaty lokalne
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne
Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne